فایل ورد تقسيم بندي تعهد به نتيجه و وسيله

لینک دانلود

فایل ورد تقسيم بندي تعهد به نتيجه و وسيله دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تقسيم بندي تعهد به نتيجه و وسيله کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تقسيم بندي تعهد به نتيجه و وسيله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تقسيم بندي تعهد به نتيجه و وسيله :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

متون متعارض قانونی در برخی کشورها، شیوه جدیدی از تقسیم نوع تعهد را، براساس مفاد تعهد به دو دسته مجزای تعهد به وسیله و بهنتیجه تقسیم بندی نموده است و آثار متفاوتی بر اساس این نوع تقسیم بندی بر تعهدات طرفین مترتب است. تحقیق حاضر به صورتتوصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی فایل ورد تقسيم بندي تعهد به نتيجه و وسيله انجام پذیرفته است. در تعهد به وسیله، متعهد مکلف به احتیاط وتهیه مقدمات است در حالی که در تعهد به نتیجه حصول نتیجه موضوع توافق قرار گرفته است . برای تفکیک آن معیارهایی ارایه شدهاست و طرح موضوع موافقان و مخالفانی را نیز به دور خود جمع ساخته است. غلبه طرفداران نظریه تفکیک تعهد براساس مفاد آن، اینروزها، قابلیت اعمال آن را در تمام انواع تعهدات اعم از قهری و قراردادی فراهم ساخته تاجایی که متون قانونی برخی کشورها از جمله مصرواسنادهای بین المللی به صراحت این مفاهیم را پذیرفته اند و حتی به برخی شبهه ها نیز پاسخ گفته اند.

توضیحات بیشتر