فایل ورد رابطه شيوه تعامل والد- کودک با اضطراب کودکان

لینک دانلود

فایل ورد رابطه شيوه تعامل والد- کودک با اضطراب کودکان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه شيوه تعامل والد- کودک با اضطراب کودکان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه شيوه تعامل والد- کودک با اضطراب کودکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه شيوه تعامل والد- کودک با اضطراب کودکان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه شیوه تعامل والد-کودک با اضطراب در کودکان می باشد. روش پژوهش حاضر از نوعهمبستگی بود و نمونه گیری به صورت تصادفی- خوشه ای، انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامهرابطه والد - فرزند فاین، ارمورلند، و اندرو شوبل و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریبهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شیوه تعامل والد-کودک با اضطراب واختلال سلوک در کودکان رابطه وجود دارد. به طور کلی نتایج نشان داد که بین تعامل پدر-کودک و مادر-کودک با اضطرابکودکان رابطه معناداری به صورت منفی و معکوس وجود دارد.

توضیحات بیشتر