فایل ورد مبحث فوريت خيارات در فقه و حقوق ايران

لینک دانلود

فایل ورد مبحث فوريت خيارات در فقه و حقوق ايران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مبحث فوريت خيارات در فقه و حقوق ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مبحث فوريت خيارات در فقه و حقوق ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مبحث فوريت خيارات در فقه و حقوق ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه نیز به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اجرای این حق نیز در زمره یایقاعات و عمل حقوقی است که نیازمند به قصد که چهره انشایی دارد می باشد. این عمل حقوقی باید اعلان گردد به عبارتی چهره خارجیو مادی به خود بگیرد. اما بحث دیگری که در این باب مطرح است فوریت و تراخی در خیارات است. قانونگذار در مورد اجرای برخی ازخیارات قایل به زمان شده و محدودیت از نظر زمان برای آن قایل شده است که البته مقصود از واژه فوری مفهوم عرفی آن می باشد. یعنینخستین فرصت ممکن و در زمانی که انسان متعارف در آن شرایط کاری را بیدرنگ انجام دهد. فوریت یا تراخی در خیارات بحثی است کهدر بازه زمانی خیارت در آن اعمال می شوند تعیین کننده است. تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته و در آن مبحث زمان در خیارات و لزوم یا عدم لزوم فوریت در اقسام خیارها بررسی شده است.

توضیحات بیشتر