فایل ورد مقايسه ميزان افسردگي، اضطراب و استرس بين مبتلايان به اولسر پپتيک و افراد نرمال در مراجعين به کلينيک اندوسکوپي بيمارستان امام علي (ع) زاهدان

لینک دانلود

فایل ورد مقايسه ميزان افسردگي، اضطراب و استرس بين مبتلايان به اولسر پپتيک و افراد نرمال در مراجعين به کلينيک اندوسکوپي بيمارستان امام علي (ع) زاهدان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ميزان افسردگي، اضطراب و استرس بين مبتلايان به اولسر پپتيک و افراد نرمال در مراجعين به کلينيک اندوسکوپي بيمارستان امام علي (ع) زاهدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ميزان افسردگي، اضطراب و استرس بين مبتلايان به اولسر پپتيک و افراد نرمال در مراجعين به کلينيک اندوسکوپي بيمارستان امام علي (ع) زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ميزان افسردگي، اضطراب و استرس بين مبتلايان به اولسر پپتيک و افراد نرمال در مراجعين به کلينيک اندوسکوپي بيمارستان امام علي (ع) زاهدان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: بیماران شاکی از علایم گوارشی تعداد زیادی از مراجعین به کلینیک های عمومی و داخلی را تشکیلمی دهند. بیماری های گوارشی همچون بسیاری از بیماریها می توانند در اثر برخی از مشکلات و اختلالات روانپزشکی ایجاد و یاتشدید شوند که بیماریهایی همچون زخم معده و کولیت اولسر نمونه هایی از این بیماریها هستند. لذا بر آن شدیم تا با مقایسهمیزان افسردگی،اضطراب و استرس بین مبتلایان به اولسر پپتیک و افراد نرمال در مراجعین به کلینیک اندوسکوپی بیمارستانامام علی (ع) گامی کوچک در این خصوص بر داریم . روش بررسی: 60 بیمار مبتلا به اولسر پپتیک و 60 فرد نرمال در محدودهسنی 18 تا 50 سال به صورت در دسترس از مراجعین به کلینیک اندوسکوپی بیمارستان امام علی (ع) زاهدان انتخاب شدند وتوسط پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS-21 قرار گرفتند . یافته ها: در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیلواریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که اضطراب و استرس مبتلایان به اولسر پپتیک بیشتر ازگروه کنترل بود. ولی از نظر افسردگی در دو گروه تفاوتی یافت نشد . نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که اضطراب، استرس وسیگار کشیدن بر ابتلا و تشدید علایم اولسر پپتیک موثر باشند.

توضیحات بیشتر