فایل ورد نقش رسانه ها در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

لینک دانلود

 فایل ورد نقش رسانه ها در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش رسانه ها در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش رسانه ها در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش رسانه ها در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

رسانه ها نقش ارزنده ای در آگاهی و معلومات عمومی افراد جامعه دارد؛ اگر چه ناهنجاری ها ، بی عدالتی ها ،بی نظمی ها ، تبعیض و اعتیاد ، خشونت ، عدم رعایت حقوق شهروندی ، رفتارهای غیر اخلاقی ، بی توجهی بهارزش های حاکم بر جامعه و تجاوز بر حقوق افراد و .... زمینه ها و علل و عوامل آشکار پدیده های ناراضی واز جمله ناهنجاری های اجتماعی را در جامعه فراهم می آورند ، رسانه ها عنصری مهم در فرآیند پیشگیریاست.همان طور که واقفیم ریشه اکثریت جرایم و آسیب ها جهل است، زیرا بسیاری از افراد اطلاع ندارند چهموضوعی جرم است و عمده علت این ناآگاهی، نارسایی و بحث اطلاعرسانی است که در اینجا می توان نقشبرجسته رسانه ها را در این زمینه مورد توجه قرار داد. رسالت رسانه ها ارتقای معلومات عمومی افراد و آموزشعمومی است و آموزش عام و همگانی (پیشگیری عمومی) در جهت جامعه پذیری و اجتماعی کردن و ارتقاء سطحآگاهی شهروندان از اهم آنهاست. رسانه های گروهی نه تنها درشکل دادن تعاریف از ناهنجاری های اجتماعی وکنترل کردن جرایم تاثیر دارند، بلکه در عین حال در مورد ایجاد تغییرات قانونی لازم و نیز اجباری کردن دوبارهبرخی از شیوه های حفظ نظم نقش مهمی را ایفا می کنند. مطالب پژوهش حاظر که به صورت توصیفی-تحلیلیبررسی شده با مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز شامل:فیش برداری،استفادهاز بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی، استدلال و استنباط و مقایسه است بررسی پیامدهای رسانه ای در هر یک از ابعاد اجتماعی می تواند چشم انداز روشنی از وضعیتو عملکرد آن را نشان دهد.

توضیحات بیشتر