فایل ورد نقش روانشناسي در دادگاه اطفال و نوجوانان

لینک دانلود

فایل ورد نقش روانشناسي در دادگاه اطفال و نوجوانان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش روانشناسي در دادگاه اطفال و نوجوانان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش روانشناسي در دادگاه اطفال و نوجوانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش روانشناسي در دادگاه اطفال و نوجوانان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

افزایش نرخ بزهکاری و بزهدیدگی کودکان با توجه به تنوع در شکل آن از یک سو و تهدید جامعه از طریق ایجاد احساسناامنی از سوی دیگر، ارایه سازوکارهایی را برای مهار و پیشگیری از این پدیده ها ضروری می سازد، تشکیل پرونده شخصیت کهحاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذواکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد و از آنجا که روح طفل زودتر از بزرگسالان نقش محیط را میپذیرد محاکم اطفال برای آنکه استعداد و کیفیات نفسانی طفل مجرم یا در معرض خطر را دریابند می توانند با توجه به گزارشروان شناس در باره طفل تصمیم مناسبتری را اتخاذ نمایند لذا پلیس و قضاتی که منحصرا یا غالبا در دادرسی اطفال فعالیتدارند، نیز باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسیآشنایی کاملی داشته باشند و قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به این امور توجه ویژه ای داشته است.

توضیحات بیشتر