فایل ورد نقش سازمان بازرسي در توسعه و ارتقاء حقوق شهروندي

لینک دانلود

فایل ورد نقش سازمان بازرسي در توسعه و ارتقاء حقوق شهروندي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش سازمان بازرسي در توسعه و ارتقاء حقوق شهروندي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش سازمان بازرسي در توسعه و ارتقاء حقوق شهروندي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش سازمان بازرسي در توسعه و ارتقاء حقوق شهروندي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف شناخت جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در توسعه و ارتقاء حقوق شهروندان، در چگونگی نظارتقضایی بر ادارات و با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش های توصیفی و تحلیل محتوا به نگارش درآمده است. اینسازمان درواقع بهنوعی تلاش خود را بر محور حمایت از جامعه و عموم مردم در برابر فسادهای اداری قرار داده است و براین مبنا هدف خود را در محدودسازی آن می داند. دفاع از حقوق شهروندی مقوله گستردهای است که حقوق وجامعه شناسی نظرات مختلفی درباره آن ارایه دادهاند. نتایج نشان میدهد سازمان بازرسی کل کشور که این سازماندرواقع به نوعی تلاش خود را بر محور حمایت از جامعه و عموم مردم در برابر فسادهای اداری قرار داده است و بر این مبناهدف خود را در محدودسازی آن می داند. این پژوهش به دنبال آن است تا نقش سازمان بازرسی کل کشور در زمینهارتقاء حقوق شهروندی را موردبررسی قرار دهد و مسایل مربوط به آن را مشخص نماید. همچنین نتایج این تحقیق نشانداد که مجموعه عوامل و زیر ساخت های موثر بر مردم سالاری از ارکان و شاخص های اصلی حکمرانی خوب بوده و مجموعاین عوامل درواقع مفهوم حکمرانی خوب را شکل می دهند که در سالهای اخیر به طور فزایندهای مطرح گردیده است.حکمرانی خوب چنانچه از نام آن بر میآید بر تبیین چگونگی حکمرانی دولت ها و به طور خاص بر رابطه حکومت ها باشهروندان دلالت داشته و نتیجتا تاثیر بسزایی در تقویت نظام مردمسالار داشته و الگویی برای توسعه پایدار انسانی وانسجام اجتماعی به شمار می آید.

توضیحات بیشتر