فایل ورد نقش نيمرخ هاي هوش و کارکردهاي اجرايي (توجه انتخابي، سوييچينگ) در پيش بيني مولفه هاي خلاقيت

لینک دانلود

فایل ورد نقش نيمرخ هاي هوش و کارکردهاي اجرايي (توجه انتخابي، سوييچينگ) در پيش بيني مولفه هاي خلاقيت دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش نيمرخ هاي هوش و کارکردهاي اجرايي (توجه انتخابي، سوييچينگ) در پيش بيني مولفه هاي خلاقيت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش نيمرخ هاي هوش و کارکردهاي اجرايي (توجه انتخابي، سوييچينگ) در پيش بيني مولفه هاي خلاقيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش نيمرخ هاي هوش و کارکردهاي اجرايي (توجه انتخابي، سوييچينگ) در پيش بيني مولفه هاي خلاقيت :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش نیمرخ های هوش، توجه انتخابی، سوییچینگ و خلاقیت در پیش بینی عضویت گروهیدانش آموزان تکزبانه و دوزبانه بود. روش: روش تحقیقی حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه یکودکان دو زبانه و تک زبانه (13 تا 15 ساله) شهر اصفهان درسال 1394 تشکیل دادند. از جامعه آماری مورد نظر تعداد64 کودک در محدوده سنی 13 تا 15 سال در سطوح پیشرفته زبان انگلیسی به همراه 51 کودک غیر زبان آموز (تکزبانه) در همان رده سنی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های پژوهش به وسیله آزمون استروپ کلاسیکD-KEFS CW ، پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر و پرسشنامه خلاقیت تورنس گردآوری شدند. داده ها از طریقرگرسیون لوجستیک, و با استفاده از نسخه 22 نرم افزار اس پی اس اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: تحلیل رگرسیونچندگانه نشان داد که سیالی و بسط پیش بینی کننده های عضویت گروهی دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه بودند (P<0/05) همچنین، هوش فضایی به صورت منفی عضویت در گروه دوزبانه را پیش بینی کرد (P<0/05). نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که فراگیری زبان خارجی از طریق آموزشگاهای زبان ممکن است بر خلاقیت و نیمرخ هوشی کودکان تاثیر گذار باشد.

توضیحات بیشتر