فایل ورد تحليل آماري پارامترهاي هيدروديناميکي در واحد رافر فلوتاسيون کارخانه زغالشويي زرند

لینک دانلود

فایل ورد تحليل آماري پارامترهاي هيدروديناميکي در واحد رافر فلوتاسيون کارخانه زغالشويي زرند دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل آماري پارامترهاي هيدروديناميکي در واحد رافر فلوتاسيون کارخانه زغالشويي زرند کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل آماري پارامترهاي هيدروديناميکي در واحد رافر فلوتاسيون کارخانه زغالشويي زرند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل آماري پارامترهاي هيدروديناميکي در واحد رافر فلوتاسيون کارخانه زغالشويي زرند :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس سراسري تحقيقات جديد در شيمي، مهندسي شيمي و نفت

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پارامترهای هیدرودینامیکی نقش بسیار مهمی بر کارایی فلوتاسیون دارند. در این تحقیق تاثیر پارامترهای عملیاتی از قبیل درصد جامد، میزان کلکتور، میزان کفساز، سرعت همزن و اندازه ذرات بر پارامترهای هیدرودینامیکی (Re و Fr (واحد رافر فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند بررسی شده است. ابتدا نمونه جمع-آوری شده در سه کسر دانهبندی درشت، متوسط، ریز تقسیمبندی شد و سپس تاثیر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از نرمافزار DX7 برای آنالیز دادههای بدست آمده استفاده شد. نتایج آزمایشهای بدست آنده از نرمافزار DX7پارامترهای هیدرودینامیکی، سرعت همزن بود. افزایش سرعت همزن باعث افزایش قابل توجهی در پارامترهای هیدرو دینامیکی (نشان داد که بیشترین عامل تاثیر گذار بر Re و Fr (شد که بیشترین عامل موثر در ایجاد اغتشاش در محیط پالپ است.

توضیحات بیشتر